Přejít k navigaci

Potvrzení plnoletosti


Právě se chystáte vložit do košíku zboží, které ze zákona můžete zakoupit pouze v případě, že jste dosáhli plnoletosti.
Svým souhlasem potvrzujete, že jste starší 18ti let.Pokud jste mladší 18ti let, užívejte si radostí života bez dospěláckých neřestí.

Obchodní podmínky - partnerský program

Úvodní ustanovení

Vyplněním registračního formuláře souhlasí registrující se uživatel (dále jen 'uživatel') s podmínkami provizního systému www.fantasyobchod.cz v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem, kterým je imago tribe s.r.o., Sídlo: Lumírova 536/54, Ostrava, 70030, IČ: 06020933, DIČ: CZ06020933, Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70310 (dále jen 'provozovatel').
Tyto podmínky můžeme změnit, avšak o případné změně Vás budeme informovat emailem. Pokud s podmínkami nebudete souhlasit, je potřeba spolupráci zrušit emailem.

Uživatel po registraci umístí na své stránky odkaz opatřený identifikačním kódem, který bude partnerovi automaticky přidělen po registraci. Pokud přivedený návštěvník přes tento odkaz provede v eshopu objednávku (což provozovatel identifikuje podle čísla uživatele umístěného v odkazu vedoucího ze stránky uživatele na stránku provozovatele a následným uložením tohoto čísla po dobu 30 dní v cookies návštěvníka), bude partnerovi přiznána provize dle stanovených pravidel.

Uživatel má přístup ke svém proviznímu účtu na adrese www.fantasyobchod.cz/affiliate - zde naleznete přehled provedených prodejů a schválených a vyplacených provizí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zobrazování reklamních ploch a provizních odkazů na nevhodných stránkách bez nutnosti uvedení důvodu. Rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti závisí na provozovateli.

Uživatel musí vlastnit živnostenský list, protože u provozování partnerského systému jde o soustavnou výdělečnou činnost. Pokud nemáte ŽL, můžete vyzkoušet náš věrnostní program.

Provize

Pokud návštěvník prostřednictvím odkazu uživatele nakoupí zboží na webu provozovatele, získává uživatel nárok na provizi, která je mu připsána v okamžiku, kdy zákazník zboží skutečně koupí. Výše provize se může měnit. Tento fakt však bude oznámený s dostatečným předstihem prostřednictvím emailu. Do provize se nezapočítávají velkoobchodní objednávky, které byly vytvořeny přes VO účet zákazníka.

Provize bude počítána z celkové výše objednávky (včetně DPH) a činí 6%. Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti uživatele, maximálně 1x měsíčně výhradně převodem na účet.

Částka se uživateli vyplácí přesahuje-li suma alespoň 500 Kč. Pro platné vyplacení provize je nutné vystavit fakturu a zaslat ji na e-mail: info@fantasyobchod.cz. Splatnost vystavené faktury musí být minimálně 14 dnů.

Další možností vyplacení provize je vyplacení ve formě nákupní poukázky - zde je provize 8% z celkové výše objednávky (včetně DPH). Nákupní poukaz bude zaslán na základě žádosti uživatele, maximálně 1x měsíčně, elektronicky na emailovou adresu uživatele. Tento poukaz bude sloužit k nákupu v eshopu Fantasyobchod.cz. Poukaz nelze kombinovat s dalšími slevami.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje, že bude provozovat internetové stránky s reklamou na internetový obchod provozovatele podle platné právní úpravy a podle společenských standardů. Za obsah a odkazy na svých stránkách je zodpovědný uživatel.

Uživatel dává souhlas k tomu, že jeho osobní údaje budou archivovány a využité pouze v souvislostí s provozem provizního systému.

Na rozesílání spamu, obtěžování reklamou a další podobně nekalé počínání se vztahuje přísný zákaz. Uživatel nepoužívá nezákonného materiálu či takového, který poškozuje autorská a další práva.

Uživatel nesmí návštěvníka webu uvádět podobou odkazu v omyl. Návštěvník nesmí být jakýmkoli lživým způsobem naváděn ke kliknutí na reklamní odkaz (záměrně či omylem).

Uživatel se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Uživatel je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.

Je zakázano použivat PPC s affiliate odkazem cílené přímo na eshop fantasyobchod.cz.

Je zakázáno používat affiliate odkazy na kupónových webech, slevových portálech a na jejich sociálních sítích či v emailingu.

Partner může užít fotografie z eshopu za účelem propagace eshopu v provizním systému.

Bude-li uživatel jednat protiprávně, může provozovatel ihned ukončit spolupráci a zrušit provozní účet, bez náhrady na vyplacení aktuální provize.

Práva a povinnosti provozovatele

Spolupráce je na dobu neurčitou. Lze ji vypovědět z obou stran kdykoliv, a to i bez udání důvodů.

Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

Nařízení GDPR

Svou informační povinnost vůči partneru provizního systému ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracování osobních údajů partnerů provizního systému za účelem provozování provizního systému, plní provozovatel pomoci prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Pokud nemáte živnostenský list, nezoufejte. Připravili jsme pro Vás věrnostní program

SHOPROKU 2018 2019 2020 Vítěz